Voor een gebalanceerde voeding en groei medium zijn twee zaken essentieel, namelijk de EC-waarde en de pH-waarde. Planten stellen dan ook eisen aan het gietwater. De kwaliteit van het gietwater is van belang voor een stabiele groei. Ook hardheid speelt mee. Water met betrekkelijk veel calcium- en magnesiumionen noemt men hard water. Hard water is schadelijk voor zuurminnende gewassen.
Het opnemen van water